Thông báo tuyển dụng 12/11/2020

Bao gồm cả xe thể thao Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Kỹ sư y sinh (số lượng: 02), Kỹ thuật viên điện tử (số lượng: 01)

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi PRETEST ngày 06/11/2020 04/11/2020

Bao gồm cả xe thể thao Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Dược sĩ (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi thi Pretest:

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn 26/10/2020

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 14/10/2020

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên nhập liệu (thời vụ)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 06/10/2020

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 10/9/2020 18/09/2020

Bao gồm cả xe thể thao Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ, Dược sĩ) đạt kết quả phỏng vấn ngày 10/9/2020 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn 28/08/2020

Bao gồm cả xe thể thao Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Bác sĩ, Dược sĩ (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi PRETEST ngày 12/8/2020 05/08/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Bác sĩ nội nhi, ngoại nhi, dược sĩ đại học (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi thi Pretest:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 03/07/2020

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 18/6/2020 24/06/2020

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ Ngoại nhi, Bác sĩ Giải phẫu bệnh, Bác sĩ Huyết học, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Dược sĩ) đạt kết quả phỏng vấn ngày 18/6/2020 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn 11/06/2020

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Bác sĩ, Dược sĩ (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn 22/05/2020

Bao gồm cả xe thể thao Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí việc làm (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi PRETEST ngày 27/5/2020 22/05/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Bác sĩ, Dược sĩ (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi thi Pretest:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 25/04/2020

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Bác sĩ, Điều dưỡng, Dược sĩ, Chuyên viên Pháp chế, Chuyên viên Quản lý chất lượng, Chuyên viên Tổ chức cán bộ, Kỹ sư CNTT, Kế toán, KTV Điện tử, KTV Dinh dưỡng, nhân viên...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 28/02/2020

Bao gồm cả xe thể thao Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Điều dưỡng đa khoa (số lượng: 30), Hộ lý/ y công (số lượng: 05)

Tác giả: Hân Nguyễn

 1 2 3 >  >>