Tình hình bệnh nhi nhập viện nội trú tháng 08/2017 05/09/2017

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp thông báo tình hình bệnh nhi nhập viện (do Sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, ... ) trong tháng 08/2017 như sau:

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Tình hình bệnh nhi nhập viện nội trú tháng 07/2017 08/08/2017

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp thông báo tình hình bệnh nhi nhập viện (do Sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, ... ) trong tháng 07/2017 như sau:

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Tình hình bệnh nhi nhập viện nội trú tháng 06/2017 04/07/2017

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp thông báo tình hình bệnh nhi nhập viện (do Sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, ...) trong tháng 06/2017 như sau:

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Tình hình bệnh nhi nhập viện nội trú tháng 03/2017 07/04/2017

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp thông báo tình hình bệnh nhi nhập viện (do Sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, ...) trong tháng 03/2017 như sau:

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Tình hình bệnh nhi nhập viện nội trú tháng 02/2017 09/03/2017

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp thông báo tình hình bệnh nhi nhập viện (do Sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, ...) trong tháng 02/2017 như sau:

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Tình hình bệnh nhi nhập viện nội trú tháng 01/2017 09/02/2017

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp thông báo tình hình bệnh nhi nhập viện (do Sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, ...) trong tháng 01/2017 như sau:

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao Nguyễn Thị Thu Hân

Tình hình bệnh nhi nhập viện nội trú tháng 12/2017 05/01/2017

...

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao Nguyễn Thị Thu Hân

Tình hình bệnh nhi nhập viện nội trú tháng 11/2016 05/12/2016

Bao gồm cả xe thể thao Tháng 11/2016

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Tình hình bệnh nhân nhập viện nội trú tháng 10/2016 31/10/2016

Tuần lễ từ 24/10/2016 đến 30/10/2016

Tác giả: P. Kế hoạch tổng hợp

Tình hình bệnh nhân nhập viện nội trú 24/10/2016

Tuần lễ từ 17/10/2016 đến 23/10/2016

Tác giả: P. Kế hoạch tổng hợp

Tình hình bệnh nhân nhập viện nội trú  17/10/2016

Tuần lễ từ 10/10/2016 đến 16/10/2016

Tác giả:Bao gồm cả xe thể thao P. Kế hoạch tổng hợp