Bảng giá thuốc vacxin (Cập nhật ngày 01/11/2019) 01/11/2019

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccin áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn